Γίνετε μέλος του
Τango Notturno

Αρχάριο

Τρίτη 19:00 – 20:15

Πέμπτη 19:00 – 20:15

Προχωρημένο

Τρίτη 20:30 – 21:45

Πέμπτη 20:30 – 21:45Το Tango είναι ένα συναίσθημα που χορεύεται


εγγραφή για μαθήματα